Polityka prywatnosci witryny.

Polityka prywatnosci witryny.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności, przebywając na tej stronie możesz czuć się bezpiecznie, nasze serwery chronione są przez programy antywirusowe.

Nie wykorzystujemy żadnych Twoich danych osobowych, możesz bez obaw zostawić swój e-mail czy nr telefonu w formularzu kontaktowym, służyć będzie on tylko i wyłącznie do kontaktu z Tobą poprzez naszych pracowników.

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

Przetwarzanie danych jest prowadzone tylko i wyłącznie na w celu usprawnienia procesu komunikacji to znaczy w celu odpowiedzi na zapytanie, opracowanie wyceny usług oraz przesłanie oferty dotyczącej współpracy.

Dostęp do danych osobowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników naszej firmy na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, rozporządzenie nr 521).

Strona zawiera linki do innych stron internetowych, których nie kontrolujemy. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez użytkownika po stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na stronie.

Podczas Państwa wizyty zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.
W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności.

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.